Disclaimer

Het bezoeken van onze online eigendommen (website, netwerken, platformen...) is op
eigen risico en WOW Party zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor de eigenlijke
content, foto's, gevolgen... Al de content die u op onze online eigendommen kunt
terugvinden, is louter informatief en wij kunnen in geen geval verantwoordelijk zijn voor
mogelijke incorrecte, onvolledige, onjuiste, onbetrouwbare en ongepaste content.
Niettegenstaande zal WOW Party alles in het werk stellen om onze content up to date te
houden, correct weer te geven, controleren... Moest u echter bemerkingen hebben over
onze content, kan u ons steeds contacteren via mail. In dat geval zullen we dit
onderzoeken en de nodige aanpassingen doen.
Zoals eerder vermeld heeft de webbezoeker / klant de mogelijkheid om content toe te
voegen aan onze online eigendommen. In geen geval is WOW Party hiervoor
verantwoordelijk.
Uiteraard doen we er alles aan om onze online eigendommen zo gebruiksvriendelijk
mogelijk te maken. Let wel op dat we hierbij samenwerken met derde partijen, zoals
hostingbedrijven, webdevelopers... Hierbij kunnen we dus niet aansprakelijk gesteld
worden ingeval de website tekortkomingen heeft aangaande up time, design...
Als u onze website bezoekt of u plaatst een bestelling bij ons, zal er allerlei informatie
doorgespeeld worden naar ons. Die informatie zal gedeeltelijk, waar nodig, worden
doorgegeven naar derde partijen om bijvoorbeeld de levering mogelijk te maken.
Aangezien het hier meestal om uw persoonlijke gegevens gaat, raden we aan om ook
een kijkje te nemen naar onze Privacy Disclaimer. Hier vindt u tevens meer info over het
gebruik van cookies.